Szybka pomoc

Dodawanie towaru do koszyka

Dodawanie towarów do koszyka jest bardzo proste, wystarczy kliknąć przycisk KUPUJĘ przy interesującym nas produkcje lub DODAJ DO KOSZYKA z poziomu karty produktu.

Łączna cena i ilość produktów dodanych jest widoczna w prawym górnym rogu strony. Po kliknięciu na ikonę koszyka można sprawdzić listę dodanych produktów, zmodyfikować ilość lub usunąć pozycje z koszyka - wystarczy kliknąć na krzyżyk po prawej stronie ceny produktu.Składanie zamówienia

Krok 1 - Zawartość koszyka

Jeśli znaleźliśmy już wszystko, co jest nam potrzebne, wystarczy kliknąć na ikonę koszyka i sprawdzić ilość zamawianych produktów. Następnie należy wybrać sposób płatności. Koszty transportu zostaną automatycznie obliczone i dodane do kwoty zamówienia, po czym wystarczy kliknąć dane do transakcji.

Krok 2 - Twoje dane

W tej części należy podać wszystkie potrzebne dane do realizacji wysyłki. Jeśli jesteśmy zarejestrowanym użytkownikiem, pola zostaną uzupełnione automatycznie. Jako dowód zakupu można również wybrać fakturę VAT, jeżeli nie zaznaczyliśmy tej opcji wcześniej w ustawieniach konta. Klikamy potwierdź poniżej.

Krok 3 - Finalizacja

Finalizacja zamówienia, można tutaj sprawdzić i ewentualnie skorygować błędne dane oraz dodać komentarz do zamówienia. Jeśli wszystko się zgadza, klikamy na złóż zamówienie. Wszelkie informacje dotyczące przesyłki zostaną przesłane do naszej firmy, a potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie dostarczone na wskazany wcześniej adres e-mail. W przypadku wybrania formy płatności Platnosci.pl / karta kredytowa, zostaniemy automatycznie przeniesieni do serwisu transakcyjnego, gdzie po wyborze karty lub banku będzie możliwe dokonanie zapłaty.

Rezygnacja z zamówienia

Z zamówienia można zrezygnować - w takim przypadku wystarczy skontaktować się z działem handlowym, jednak zrezygnować można tylko z zamówień, które nie otrzymały statusu w realizacji.Faktura VAT

Aby otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć odpowiednią opcję w ustawieniach konta lub w formularzu zamówienia oraz podać wymagane dane.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu w terminie 7 dni od daty jego wystawienia.

 

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego


Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego:

 • z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży
 • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

 • Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny

Punktem przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego jest nasz punkt sprzedaży przy ul. Franciszkańskiej 2 w Przemyślu (37-700). Żużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można przekazać również pracownikowi naszej firmy, w przypadku dowozu sprzętu do klienta. Dodatkowymi punktami, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny są:

 • Reszów, ul. Krakowska 20 Galeria Nowy Świat (parking przed sklepem Stokrotka - od strony ul. Ofiar Katynia). Każda pierwsza sobota miesiąca: 9:00-14:00.
 • Rzeszów, Aleja Wincentego Witosa 21 (parking sklepu - od strony ul. Jana Wiktora) Każda pierwsza sobota miesiąca: 9:00-14:00.

W związku iż prowadzona przez nas jednostka handlowa nie przekracza powierzchni przekraczającej 400m2, klient za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę sprzętu zużytego. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 16 733 99 99.Zwroty i wymiany

Jeśli zakupiony w naszym sklepie towar nie spełnia Państwa oczekiwań, można go zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginałem dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją oraz wydrukowanym potwierdzeniem formularza (lub numerem zgłoszenia), na poniższy adres:

Scoon Hardware Lab
Krzysztof Skuneczny
Franciszkańska 2
37-700 Przemyśl

z dopiskiem Zwrot handlowy.

W przypadku wymiany towaru na inny, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu sprawdzenia dostępności towaru.

Należność za odesłany towar zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do siedziby Dostawcy. Dopuszcza się zwrot należnej kwoty w inny sposób po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem działu Zwrotów i Reklamacji. Należność za towar wysłany uprzednio na koszt firmy Scoon Hardware Lab (zamówienie powyżej 3000 zł) zostanie pomniejszona o zrealizowane koszty wysyłki.

Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Scoon Hardware Lab nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający rachunku bądź pisma reklamacyjnego, bez pudełka, zabrudzony bądź uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.

Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne po terminie 14 dni od daty zakupu, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia oryginalnego rachunku zakupu oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza wymiany/zwrotu.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem firmy spedytorskiej  protokołu reklamacyjnego.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.Reklamacje

Firma Scoon Hardware Lab zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176) rozpatruje reklamacje w terminie podanym na karcie gwarancyjnej załączonej do produktu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie pod adresem internetowym www.scoon.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie www.scoon.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.

Reklamację składa się na formularzu reklamacyjnym do wypełnienia tutaj

Wysyłka z dołączonym dowodem zakupu na adres:

Scoon Hardware Lab
Krzysztof Skuneczny
Franciszkańska 2
37-700 Przemyśl

z dopiskiem Reklamacja

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (oryginał dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny). W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Koszty przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


15:30:00 - 15.10.2021r.
Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy o pracach planowych, które będą prowadzone w sieci SHL w dniu 28.10.2021 w godzinach zobacz więcej »
10:00:00 - 07.12.2020r.
Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy o pracach planowych, które będą prowadzone w sieci SHL w dniu 11.12.2020 w godzinach zobacz więcej »
Masz pytanie? Zadzwoń
+48 16 733 99 99